Hypotheek

Een hypotheek wijzigen of verhogen?

Als er na de aankoop van het eigen huis toch nog een verbouwing moet plaatsvinden, wordt dit vaak gefinancierd door de bank met het huis als onderpand. Als bij de aankoop met deze extra lening niet al rekening is gehouden, is voor deze hypotheekverhoging weer een notaris nodig. Na ondertekening van de offerte stuurt de bank de stukken naar de notaris, die daarna de klant uitnodigt voor de ondertekening. 

hypotheek 111906524627

Meestal vindt de uitbetaling van de gelden via de notaris plaats. Voorafgaand aan de uitbetaling moet de notaris de akte eerst inschrijven bij het Kadaster, omdat alleen dan de bank verzekerd is van haar voorrang op andere schuldeisers. Ten aanzien van de aftrekbaarheid van de kosten en de rente is er de laatste tijd veel in de wet veranderd. Alleen als de lening gebruikt wordt voor aankoop of verbouwing van de eigen woning, is aftrek van kosten en rente van het belastbaar inkomen onder bepaalde voorwaarden nog toegestaan.

Ik wil u graag danken voor uw alerte reactie ten aanzien van de door mij voorgestelde hypotheekakte. Dankzij uw onderzoek heeft de bank besloten mij ook zonder een nieuwe hypotheekakte de gevraagde lening toe te kennen. Een volgende keer kom ik echter graag bij u terug!

Jan Albers