Tarieven

Notariskosten

Voor de meeste akten heeft ons kantoor een basistarief. Dat wordt in rekening gebracht als de werkzaamheden niet meer dan gebruikelijk zijn voor die akte. Het voordeel van dat vaste tarief is dat je van tevoren weet wat de akte zal kosten. Er kunnen echter omstandigheden zijn waardoor ons kantoor (veel) meer uren aan de akte heeft besteed dan was voorzien. Dan wordt een ander tarief in rekening gebracht, gebaseerd op het aantal werkelijk bestede uren aan het dossier. Natuurlijk mag dat voor jou geen verrassing zijn. Indien het onze inschatting is dat de akte niet voor het basistarief kan worden gemaakt, word je eerst ingelicht.

 

Korting

Als er meerdere akten in één sessie worden afgesloten kan een korting van toepassing zijn of is er minder tijd nodig. Bijvoorbeeld als naast de overdracht van een huis ook een hypotheek wordt afgesloten. Of als twee kopers tegelijk met de overdracht van hun huis ook een samenlevingsovereenkomst ondertekenen.  Als een ondernemer bij de omzetting van zijn eenmanszaak niet één maar drie BV’s gaat oprichten, wordt voor de tweede en derde BV een lager tarief in rekening gebracht. Als je komt voor een hypotheekverhoging en tijdens de ondertekening van de hypotheekakte wordt direct gesproken over testamenten, is er iets minder tijd nodig voor het testamentdossier. Dat voordeel is uiteraard voor jou.

 

Betalen

Als er bij een akte sprake is van een koopsom, ontvang je eerst een nota van afrekening. Het verschuldigde bedrag (waaronder de kosten) moet in dat geval vóór de ondertekening van de akte zijn betaald. Bij andere akten wordt de declaratie pas bij de ondertekening afgegeven of met de afschriften meegestuurd. Er geldt dan een betalingstermijn van 14 dagen. Als er al een voorschot moest worden betaald wordt dat bedrag verrekend met de einddeclaratie. Ons kantoor heeft een betaalautomaat, zodat je ook direct kunt betalen met je pincode.