Huis kopen

Een huis gekocht?

De meeste mensen die een huis kopen doen dat met behulp van een makelaar. Nadat de makelaar het koopcontract heeft opgemaakt en partijen die hebben ondertekend, worden de stukken naar de notaris gestuurd.

iStock 111893041929

Als je dat wenst kan ook de notaris het koopcontract opmaken. In dat contract staan bepalingen over de koopsom, de verplichting tot het betalen van een waarborgsom, de datum van overdracht, de feitelijke oplevering, de staat van onderhoud en de ontbindende voorwaarden. Na het ondertekenen van het koopcontract gaat de notaris de overdracht voorbereiden. Daarvoor is veel informatie nodig. Niet alleen van partijen, maar ook van de openbare registers en van de betrokken banken.

 

Op de dag dat de overdracht plaatsvindt moet ook de koopsom worden betaald, dus moet de bank voor die tijd alles rondom de hypotheek naar de notaris sturen. Voor de overdracht maakt de notaris voor alle partijen een nota van afrekening op, zeg maar een financieel overzicht. Na de overdracht worden direct afschriften van de akten bij het Kadaster ingeschreven. Alleen als de inschrijving goed heeft plaatsgevonden, kan de notaris de gelden overmaken naar de verkoper en wordt diens hypotheek afgelost.