Scheiden

Jullie gaan scheiden?

Een echtscheiding is vaak reden ook het gemeenschappelijk vermogen te verdelen. Dat geldt zowel voor mensen die in een gemeenschap van goederen waren getrouwd als voor degenen die huwelijksvoorwaarden hadden gemaakt. Want ook zij zullen vaak een deel van het vermogen gemeenschappelijk hebben gemaakt. Als tot dat vermogen een eigen huis of andere onroerende zaken behoren, moet de verdeling bij de notaris plaatsvinden.

 

Ook als er aandelen in een BV moeten worden verdeeld, is een notariële akte verplicht. Natuurlijk kan bij die akte ook het gehele vermogen worden verdeeld. Als de betaling aan de ex-partner via de notaris bij de ondertekening van de akte plaatsheeft, kan in de akte vermeld worden dat partijen niets meer van elkaar te vorderen hebben. Vaak wordt afstand gedaan van het recht op elkaars (bijzonder) nabestaandenpensioen. Voor samenwoners die uit elkaar gaan geldt eigenlijk hetzelfde.

 

 

scheiden

Mensen die in gemeenschap van goederen zijn getrouwd kunnen overigens pas tot verdeling overgaan als die gemeenschap van goederen is ontbonden. De gemeenschap is ontbonden zodra het verzoek tot echtscheiding is ingediend.

 

Soms verloopt een “scheiding” soepel en kunnen partners samen tot afspraken komen. In andere gevallen is professionele hulp van buitenaf nodig. Indien jullie niet (direct) gebruik wensen te maken van ieder een eigen advocaat of adviseur, kunnen jullie ook samen de hulp van een mediator inroepen. Een mediator kan ook helpen bij het opstellen van een ouderschapsplan. Voor mensen met kinderen is het opstellen van een ouderschapsplan een wettelijke plicht.

Onze notarieel specialisten voor scheiden

Suspendisse potenti fusce mattis, ex in finibus pharetra, quam dolor dignissim mauris, hendrerit tempor justo justo id velit. Cras tellus ipsum.

Maecenas vestibulum