Kinderen

De geboorte van een kind

De geboorte van een kind is een goed moment om ook aan het erfrecht te denken. Als de ouders zijn getrouwd, zijn de kinderen samen met de langstlevende de enige erfgenamen. Maar als de ouders niet zijn getrouwd, zijn de kinderen de enige erfgenamen. Dat betekent dat de kinderen de hele erfenis, dus het gehele vermogen krijgen. Als de ouders samen de eigendom van een huis hadden, valt de helft van de eigendom van dat huis daar ook onder. Als de kinderen na dat overlijden van de ouder meerderjarig worden kunnen ze hun erfdeel opeisen en zelf bepalen wat ze er mee doen.

 

Om te regelen dat de eigendom van zaken uit de erfenis niet bij de kinderen maar helemaal bij de langstlevende terecht komt, is het nodig dat de ouders een testament maken. Bij dat testament wordt de positie van de langstlevende beschermd. Hoe ver die bescherming precies gaat, hangt af van de wensen van de ouders. Voor getrouwde ouders regelt de wet de bescherming van de langstlevende al. Ook zonder dat zij een testament hebben gemaakt, zal de langstlevende dus op grond van de wet eigenaar worden van de hele erfenis. Toch pakt de wettelijke regeling niet voor iedereen goed uit. Er zijn ook voor getrouwde ouders veel redenen om een testament te maken. Wij geven graag een advies op maat!

kinderen

Het gezag over kinderen

Als je bent getrouwd, heeft na overlijden van één van jullie de langstlevende alleen het ouderlijk gezag. Waren jullie niet getrouwd, maar hadden beide ouders wel van de Kantonrechter samen het ouderlijk gezag gekregen, dan blijft de langstlevende daarmee ook na het overlijden van de andere ouder belast. Maar wat als beide ouders zijn overleden terwijl de kinderen nog minderjarig zijn? De wet geeft aan dat dan de Kantonrechter een voogd benoemt. Wie dat wordt is vooraf niet duidelijk. De meeste ouders willen echter zelf bepalen wie hun kinderen na hun overlijden verzorgt en opvoedt.

 

Je kunt zelf een voogd benoemen via de notaris. Het fenomeen van de toeziend voogd is al jaren geleden afgeschaft. Vaak staat er wel in de akte wie de reserve-voogd is. Als je het beheer van het vermogen niet aan de voogd wil overlaten of je vindt 18 jaar nog te jong voor je kind om zelf over de erfenis te beschikken, kan je speciaal voor dat vermogensbeheer een bewindvoerder benoemen. Een voogdbenoeming kan in een speciaal daarvoor gemaakte akte worden opgenomen, maar komt meestal voor in een testament op de langstlevende. Het benoemen van een voogd kan zonder de notaris ook via het gezagsregister bij de Rechtbank. Dat is gratis maar er zitten ook nadelen aan; het gezagsregister is namelijk een openbaar register en het het benoemen van een bewindvoerder kan daarin niet geregeld worden. 

Onze notarieel specialisten voor kinderen