Schenken

Ik wil graag schenken

Sommige schenkingen moeten notarieel worden vastgelegd. Dat is niet het geval als iets van hand tot hand wordt gegeven. Ook giraal geld overmaken valt daaronder. Maar als ouders geld willen schenken zonder het echt kwijt te raken, is een akte bij de notaris verplicht. Zo'n schuldigerkenning uit vrijgevigheid bestaat eigenlijk uit een schenking en een lening tegelijkertijd. De ouders gaan dan het aan de kinderen geschonken geld teruglenen. In de akte staat dan hoe het zit met bijvoorbeeld de rente en de opeisbaarheid. 

schenken

Maar ook kunnen de ouders aangeven dat het geld bij een echtscheiding van één van de kinderen nooit bij de koude kant terechtkomt. Of dat de kinderen de schenking niet bij een erfenis hoeven te verrekenen met hun erfdeel. De notaris kan adviseren over de erfrechtelijke maar ook de fiscale aspecten. Want in beginsel is er altijd belasting verschuldigd bij een schenking. De notaris kan de aangifte verzorgen, waarbij soms een beroep op een vrijstelling mogelijk is.

Ontzettend fijn dat jullie zo goed meedachten toen onze dochter een huis ging kopen en wij haar konden helpen met deze slimme schenking

Ans

Ook interessant