Splitsing in appartementsrechten

Een pand splitsen in appartementsrechten?

Een gebouw splitsen in appartementsrechten? Daardoor kunnen kleinere delen van het gebouw zelfstandig worden verkocht en geleverd. Ons kantoor heeft daarmee veel ervaring.

 

Een appartementsrecht ontstaat door de eigendom van een onroerende zaak onder te verdelen (te splitsen) in twee of meer delen. Aan zo’n deel wordt dan het exclusief gebruiksrecht toegekend van een privé-gedeelte. Dat kan bij een groot complex zoals een winkelcentrum of een groot flatgebouw, maar ook bij een veel kleiner boven- en benedenhuis. Alle eigenaren van het appartementencomplex vormen tezamen een Vereniging Van Eigenaars (VVE). 

 

iStock 111889872267

Wij maken de noodzakelijke splitsingsakte op en zorgen voor het indienen van de bijbehorende splitsingstekening bij het kadaster. Op deze tekening worden de grenzen tussen de verschillende appartementen en de gemeenschappelijke ruimten duidelijk aangegeven. Deze tekening wordt samen met de akte van splitsing ingeschreven bij het Kadaster

 

Een belangrijk onderdeel van de splitsingsakte is het reglement van splitsing. Hierin worden onder andere de regels voor de VVE vastgelegd. In dit reglement, dat meestal gebaseerd is op een modelreglement, staan ook de breukdelen van de verschillende appartementsrechten. Ook kan je er vinden welke kosten omgeslagen worden over alle appartementseigenaren en welke kosten voor eigen rekening zijn.

 

Splitsen kan zowel met bestaande gebouwen als bij nog te realiseren gebouwen. Eventuele hypotheekhouders (of andere beperkt gerechtigden) dienen wel toestemming of medewerking te verlenen aan een voorgenomen splitsing. Betrek ons zo vroeg mogelijk bij de splitsing in appartementsrechten, zodat wij met je mee kunnen denken en je van adviezen kunnen voorzien.

 

Wij kunnen je onder andere adviseren en begeleiden bij:

  • het opstellen van een splitsingsakte en splitsingstekening
  • het indienen van de splitsingstekening bij het Kadaster
  • het aanvragen van een splitsingsvergunning bij de gemeente (niet bij alle gemeenten van toepassing)
  • de inschrijving van de VvE bij de Kamer van Koophandel

Onze notarieel specialisten voor splitsing in appartementsrechten