Aandelenoverdracht

Aandelen overdragen?

Als je onderneming wordt gedreven door middel van een BV zal bij verkoop sprake zijn van een aandelenoverdracht. Vroeger kon dat zonder de notaris, nu is dat gelukkig niet meer mogelijk. Dat zorgt namelijk voor veel meer rechtszekerheid en welke ondernemer wil dat nu niet? De notaris zal moeten onderzoeken of de verkoper wel echt de rechthebbende op zijn aandelen is. Het aandeelhoudersregister dat in bezit is bij de ondernemer speelt daarbij een belangrijke rol. 

contracten

In de akte van aandelenoverdracht wordt melding gemaakt van de koopsom en van de datum waarop het dividend wordt toegerekend, maar ook wordt de voorgeschiedenis van de aandelen en van de betrokken BV beschreven. Bij voorkeur gaat de betaling van de koopsom via de notaris, die ook voor inschrijving bij de Kamer van Koophandel zorgt als de verkoper de enig aandeelhouder was of als de koper de enig aandeelhouder wordt. Als er behalve ten aanzien van de aandelen ook iets verandert in de directie van de BV wordt dat ook aan de KvK doorgegeven.

Onze notarieel specialisten voor je aandelenoverdracht

Spoedklus volledig naar tevredenheid afgehandeld door notaris. Prettige samenwerking, goede feedback!