Joost van der Meer

Joost 111827051610

Joost heeft gestudeerd in Utrecht en is in 2007 als kandidaat-notaris begonnen bij het kantoor CMS. Daar heeft hij enkele jaren gewerkt op de sectie corporate finance. Hierna heeft hij enkele jaren gewerkt voor een niche notariskantoor in Utrecht dat onder meer is gespecialiseerd in vermogende particulieren en hun (familie)ondernemingen.

 

In 2014 heeft Joost de overstap gemaakt naar Van Grafhorst notarissen. Per 1 januari 2021 is hij tot notaris benoemd, als opvolger van Wil Brantjes.

 

Hij is gespecialiseerd op het gebied van besloten vennootschappen (BV’s), naamloze vennootschappen (NV’s), stichtingen, verenigingen en coöperaties, werknemersparticipatieplannen, fusies, splitsingen, overnames, publiek-private samenwerkingsverbanden, joint ventures en (fiscale) herstructureringen.

 

Verder is hij gespecialiseerd op het gebied van overdrachten van woningen en bedrijfspanden, nieuwbouwprojecten, het vestigen van onder andere hypotheekrechten, erfdienstbaarheden en opstalrechten en het splitsen van onroerende zaken in appartementsrechten.

 

Joost werkt voor het midden- en kleinbedrijf en voor middelgrote en grote (vastgoed)ondernemingen, projectontwikkelaars, woningcorporaties, stichtingen en (sport)verenigingen, ziekenhuizen, zorginstellingen, pensioenfondsen, (semi-)overheidsinstellingen, verzekeringsmaatschappijen, beroepsverenigingen, scholen en gemeenten.


Boekenkast
Van Grafhorst Notarissen heeft sinds de zomer van 2019 een mooi stukje Street Art op de buitenmuur: een geschilderde boekenkast van Jan Is de Man. Medewerkers van Van Grafhorst hebben hiervoor een boek uitgekozen om te laten schilderen!

 

De keuze van Joost:
"Ik heb gekozen voor Kille mist van Raymund Schütz. Dit boek is geschreven als proefschrift en gaat over de rol van Nederlandse notarissen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een boek dat ik vanuit beroepsmatige nieuwsgierigheid ben gaan lezen."


lees meer