Ivo van der Zijl

3D0 3DD 3369353 3295411169  111828317408

Ivo is sinds 2011 aan ons kantoor verbonden, eerst als kandidaat-notaris en sinds 2018 als notaris.

 

Na het volgen van de notariële rechtenstudie in Utrecht heeft Ivo eerst ruim 5 jaar bij een middelgroot notariskantoor in Amersfoort ervaring opgedaan op alle notariële rechtsgebieden (ondernemingsrecht, familierecht en onroerend goed).

 

Daarna heeft Ivo zich op ons kantoor verder gespecialiseerd in het ondernemingsrecht. Daardoor is hij een goede gesprekspartner voor ondernemers en hun adviseurs, waarbij hij de dagelijkse praktijk niet uit het oog verliest.

Tevens mag Ivo de titel IT-notaris voeren, waardoor hij in staat is ondernemers ook op IT-juridisch gebied bij te staan. Hierbij kunt u denken aan de notariële deponering van broncodes ('software escrow'), maar ook aan zaken als het vestigen van een pandrecht op software.

 

“Het mooie van mijn vak is dat ik mensen mag adviseren op belangrijke momenten in hun leven. Zij geven mij het vertrouwen om hun zaken juridisch correct maar ook begrijpelijk vast te leggen. Daar doe ik vanzelfsprekend elke dag mijn uiterste best voor."


Boekenkast

Van Grafhorst Notarissen heeft sinds de zomer van 2019 een mooi stukje Street Art op de buitenmuur: een geschilderde boekenkast van Jan Is De Man. Medewerkers van Van Grafhorst hebben hiervoor een boek uitgekozen om te laten schilderen!

 

Ivo's keuze:

"Voor onze boekenkast koos ik 'Stad in de storm' van Thea Beckman. In mijn jeugd kon ik me altijd volledig in haar boeken verliezen. Dit boek speelt zich ook nog eens af in 'ons stadsie' Utrecht, ten tijde van de Franse bezetting (eind 17e eeuw). Om die reden heeft dit boek een mooi plekje in de boekenkast van Van Grafhorst gekregen."


lees meer