Huizenkopers, let op! De regels voor woningdelen zijn recent gewijzigd.

sven brandsma GZ5cKOgeIB0 unsplash copy 111839753646
20-07-2023 | Nieuws

In Utrecht geldt voor veel soorten woningen een schaarste. De gemeente Utrecht heeft daarom per 1 juli 2023 een nieuwe huisvestingsverordening vastgesteld. Onderdeel van deze nieuwe verordening is dat woningdelen makkelijker moet worden.  

Per 1 juli 2023 bestaat nu de mogelijkheid om zonder omgevingsvergunning samen te wonen met drie personen. Onder de oude regels was dit aantal nog twee.

Klik voor meer informatie op deze link van de website van de Gemeente Utrecht (Utrecht maakt woningdelen makkelijker | gemeente Utrecht)

 

Maakt u gebruik van de zogenoemde ‘hospitaregeling’ dan geldt dat er nog steeds mag worden verhuurd aan maximaal twee personen en daarnaast moet de eigenaar minimaal 50% juridisch eigenaar zijn. Dit percentage was tot voor kort 10%.

Meer uitleg over de hospitaregeling kunt u vinden door op deze link van de Gemeente Utrecht te klikken Product - Kamers gaan verhuren - Online loket (utrecht.nl)

Maar let op!

Voor woningen die qua waarde (WOZ-waarde tot € 587.000) onder de regels voor de zogenoemde ‘opkoopbescherming’ vallen, geldt zowel bij samenwonen met drie personen als bij hospitaverhuur, dat aan de vergunningplicht van de opkoopbescherming moet worden voldaan.

In deze situaties hoeft géén omgevingsvergunning te worden aangevraagd; maar wél nog steeds een vergunning zoals te vinden onder optie 4 ‘verhuren van de koopwoning is belangrijker dan de opkoopbescherming’ in deze link van de Gemeente Utrecht Product - Koopwoning niet zelf gebruiken, vergunning aanvragen - Online loket (utrecht.nl)