Oprichten van een BV

Een BV oprichten?

De oprichting van een BV komt tot stand bij notariële akte. Bij de oprichting verkrijgt de oprichter aandelen die moeten worden volgestort. Als dat in geld gebeurt, biedt ons kantoor de mogelijkheid om die volstorting in een overeenkomst tussen de BV en de oprichter vast te leggen. Indien de volstorting niet in geld maar in natura plaatsvindt, gaat het vaak om de inbreng van de bestaande onderneming. Die onderneming moet dan door de oprichter worden beschreven. Een accountantsverklaring over hetgeen wordt ingebracht is niet meer nodig. Vaak wordt de beslissing om over te stappen naar een BV ingegeven door fiscale motieven, maar ook juridisch verandert er veel. Want de onderneming wordt na de oprichting gedreven door de BV, zodat je alleen nog maar voor het door jou ingebrachte kapitaal aansprakelijk bent. De inschrijving van de opgerichte BV bij de Kamer van Koophandel en het inrichten van het verplichte aandeelhoudersregister verzorgen wij voor je.

Je onderneming groeit: uitbreiding BV-structuur?

Als je onderneming zich uitbreidt doet de juridische structuur vaak mee. Meestal wordt er bij de eerste oprichting al aan een holding gedacht. Met een holding kan beter aan belastingplanning en risicospreiding worden gedaan. Indien de onderneming nieuwe activiteiten gaat ontplooien en de risico's dus toenemen, kan een tweede werkmaatschappij worden opgericht. Met meerdere werkmaatschappijen kunnen de risico's worden gespreid zonder dat een eventuele fiscale eenheid verloren gaat. Als de onderneming samengaat met een andere onderneming kan voor een fusie worden gekozen of voor een aandelenoverdracht. Indien werknemers of anderen gaan participeren in de onderneming, kunnen ook nieuwe aandelen worden uitgegeven. Soms zal er dan behoefte ontstaan aan een stichting waarmee de aandelen in certificaten worden omgezet. Bij al deze wijzigingen is de notaris nodig, die dan nauw samenwerkt met de belastingadviseur van de onderneming.

Welke bedrijfsvorm past het best bij jouw onderneming?
Of je nu een eigen bedrijf begint of al jaren ondernemer bent, het is goed om stil te staan bij de meest geschikte bedrijfsvorm voor jouw wensen of situatie.
iStock 111889872734

Onze notarieel specialisten voor het oprichten van een BV