Hoe gaan wij om met het coronavirus

In verband met de richtlijnen van de overheid inzake het coronavirus heeft Van Grafhorst Notarissen beleid ontwikkeld voor haar cliënten, bezoekers van ons kantoor en medewerkers. 

 

 

Uitgangspunten

Daarbij hanteren wij de volgende uitgangspunten:

  1. Voorop staat de bescherming van de gezondheid van onze medewerkers en cliënten.
  2. Zoveel mogelijk de samenleving draaiende houden, dus ook de verlening van notariële diensten.
  3. Lopende zaken en transacties moeten zoveel mogelijk doorgang vinden.

 

Ondertekening akten

In verband met de zorgvuldigheid die wij in acht nemen rondom het coronavirus hanteren we momenteel specifieke richtlijnen voor de ondertekening van akten. Hoewel nu veel maatregelen rondom het coronavirus worden losgelaten, is daarmee het virus nog niet weg. De notarissen op ons kantoor zien dagelijks veel cliënten. Sommige cliënten zijn vanwege hun hoge leeftijd of hun gezondheid kwetsbaar. Wij bezoeken cliënten om die reden ook bij hen thuis of in een ziekenhuis of verzorgingstehuis. Daarnaast bestaat de isolatieplicht bij ziekte van onze medewerkers nog steeds.

 

Ter bescherming van onze cliënten en de continuïteit van onze dienstverlening lijkt het ons verstandig te bevorderen dat cliënten, adviseurs en medewerkers niet naar ons kantoor komen als er ook andere mogelijkheden bestaan om onze diensten te verlenen, zoals de ondertekening van een volmacht waarmee de akte namens de cliënt getekend kan worden.

 

Indien je desondanks de voorkeur geeft aan ondertekening van de akte bij ons op kantoor, proberen wij die afspraak zo kort mogelijk te houden. Daarom is het belangrijk dat de inhoud van de akte vóór de ondertekening duidelijk voor je is en volledig met je is afgestemd. Daarnaast verzoeken wij je in dat geval om niet eerder dan het afgesproken tijdstip op ons kantoor te verschijnen en ook niet met meer personen aanwezig te zijn dan noodzakelijk is voor de ondertekening van de akte.

 

Besprekingen

Voor het inplannen van besprekingen geldt dat wij met je overleggen of de afspraak fysiek op ons kantoor, telefonisch of via een videoverbinding kan plaatsvinden.

 

Bezoek aan ons kantoor

Uit respect voor jouw en onze gezondheid vragen wij je bij je bezoek aan ons kantoor:

  • geen handen te schudden;
  • gepaste afstand van ons en van elkaar te houden (1,5 meter);
  • overeenkomstig de adviezen van het RIVM: ook bij ‘milde klachten’ (niezen, keelpijn, loopneus, licht hoesten of een verhoging tot 38 graden) niet naar ons kantoor te komen en hierover zo spoedig mogelijk telefonisch contact op te nemen met de behandelaar van je dossier.

 

Daarnaast vragen wij je begrip voor het volgende:

  • om het aantal mensen dat zich tegelijk in ons pand bevindt beheersbaar te houden, verlenen we uitsluitend toegang aan personen die als partij in de akte vermeld staan, dus niet aan familieleden en adviseurs;
  • in de wachtruimte tref je een zuil met desinfecterende gel aan; we verzoeken je bij binnenkomst je handen te reinigen; 
  • voor een kop koffie of thee kun je onze automaat zelf bedienen; we maken tijdelijk gebruik van papieren bekertjes.

 

Legalisatie volmachten

Voor de legalisatie van je handtekening onder documenten die door een Nederlandse notaris zijn opgesteld, kun je normaal gesproken bij ons terecht op werkdagen tussen 09:00 en 12:30 uur en tussen 13:30 en 16:30 uur. Vanwege het coronavirus is dit echter uitsluitend mogelijk op afspraak. Neem hiervoor contact op met onze receptie.

 

Medewerkers

In verband met het thuiswerkadvies van de overheid zal ons kantoor de komende periode niet volledig bezet zijn. Tot nader order zullen wij in poules op kantoor werken; de collega’s die op dat moment niet op kantoor zijn zullen zoveel mogelijk vanuit huis werken. Aan onze bereikbaarheid per e-mail en telefoon verandert dus niets. Raadpleeg de rechtstreekse contactgegevens van onze medewerkers op onze website.

 

Hartelijk dank voor je medewerking en begrip.